Automation/app/src/main/res/values-nl/strings.xml

613 lines
61 KiB
XML
Raw Normal View History

2021-12-19 12:58:33 +01:00
<resources>
<string name="ruleActivate">Activering regel %1$s</string>
<string name="profileActivate">Activeren profiel %1$s</string>
<string name="ruleActivateToggle">Activeren regel %1$s in Togglemode</string>
<string name="addPoi">Locatie toevoegen</string>
<string name="addRule">Regel toevoegen</string>
<string name="poiList">Lijst locaties:</string>
<string name="ruleList">Lijst Regels:</string>
<string name="pleaseEnterValidName">Voer a.u.b. een geldige naam in.</string>
<string name="pleaseSpecifiyTrigger">Gelieve minstens één trigger op te geven.</string>
<string name="pleaseSpecifiyAction">Gelieve minstens één actie te specificeren</string>
<string name="serviceWontStart">Geen regels gedefinieerd. Dienst start niet.</string>
<string name="serviceStarted">Automations Service gestart.</string>
<string name="version">Versie %1$s.</string>
<string name="distanceBetween">Afstand tussen GPS locatie en netwerklocatie is %1$d meter. Deze +1m moet de absolute minimum radius zijn.</string>
<string name="positioningWindowNotice">Als u zich in een gebouw bevindt, wordt u sterk aangeraden om uw apparaat naast een raam te plaatsen totdat een positie is gevonden. Anders kan het erg lang duren als het al in staat is om er een te vinden.</string>
<string name="gettingPosition">Positie aan het zoeken. Even geduld aub...</string>
<string name="yes">Ja</string>
<string name="no">Nee</string>
<string name="pleaseEnterValidLatitude">Voer a.u.b. een geldige breedtegraad in.</string>
<string name="pleaseEnterValidLongitude">Voer a.u.b. een geldige lengtegraad in.</string>
<string name="pleaseEnterValidRadius">Voer a.u.b. een geldige positieve radius in.</string>
<string name="selectOneDay">Selecteer ten minste één dag.</string>
<string name="whatToDoWithRule">Wat wil je met de regel doen?</string>
<string name="whatToDoWithPoi">Wat wil je met de locatie doen?</string>
<string name="whatToDoWithProfile">Wat wil je met profiel doen?</string>
<string name="delete">Verwijderen</string>
<string name="deleteCapital">Verwijderen</string>
<string name="serviceStopped">Automation: dienst gestopt.</string>
<string name="logServiceStopping">Service stoppen.</string>
<string name="stillGettingPosition">Nog steeds positie aan het verkrijgen.</string>
<string name="lastRule">Laatste regel:</string>
<string name="at">Bij</string>
<string name="service">Service:</string>
<string name="getCurrentPosition">Huidige locatie ophalen</string>
<string name="savePoi">Sla locatie op</string>
<string name="deletePoi">Locatie verwijderen</string>
<string name="latitude">Latitude</string>
<string name="longitude">Longitude</string>
<string name="ruleName">Naam regel</string>
<string name="triggers">Trigger(s)</string>
<string name="triggersComment">EN-verbonden (alle triggers moeten tegelijk van toepassing zijn)</string>
<string name="addTrigger">Trigger toevoegen</string>
<string name="actions">Action(s)</string>
<string name="actionsComment">(worden in die volgorde uitgevoerd)</string>
<string name="addAction">Actie toevoegen</string>
<string name="saveRule">Regel opslaan</string>
<string name="monday">Maandag</string>
<string name="tuesday">Dinsdag</string>
<string name="wednesday">Woensdag</string>
<string name="thursday">Donderdag</string>
<string name="friday">Vrijdag</string>
<string name="saturday">Saturday</string>
<string name="sunday">Zondag</string>
<string name="start">Start</string>
<string name="end">Einde</string>
<string name="save">Opslaan</string>
<string name="urlToTrigger">URL om te activeren:</string>
<string name="urlLegend">Variabelen:U kunt de volgende variabelen gebruiken. Bij het triggeren zullen ze worden vervangen door de corresponderende waarde op je apparaat. Zet de haakjes in uw tekst. \n[uniqueid] - Het unieke id van uw apparaat[serienummer] - Het serienummer van uw apparaat[latitude] - De breedtegraad van uw apparaat[longitude] - De lengtegraad van uw apparaat[phonenr] - Nummer van het laatste inkomende of uitgaande gesprek[d] - Dag van de maand, 2 cijfers met voorloopnullen[m] - Numerieke weergave van een maand, met voorloopnullen[Y] - een volledige numerieke weergave van een jaar, 4 cijfers[h] - 12-uurs indeling van een uur, met voorloopnullen[H] - 24-uurs indeling van een uur, met voorloopnullen[i] - minuten, met voorloopnullen[s] - seconden, met voorloopnullen[ms] - milliseconden[notificationTitle] - titel van de laatste melding[notificationText] - tekst van de laatste melding</string>
<string name="wifi">wifi</string>
<string name="activating">Activeren</string>
<string name="deactivating">Deactiveren</string>
<string name="bluetoothFailed">Niet gelukt om Bluetooth te activeren. Heeft dit apparaat Bluetooth?</string>
<string name="urlTooShort">De url moet uit minstens 10 tekens bestaan.</string>
<string name="selectTypeOfTrigger">Selecteer type trigger</string>
<string name="entering">inkomend</string>
<string name="leaving">uitgaand</string>
<string name="noPoisSpecified">Je hebt nog geen locaties opgegeven. Doe dat eerst.</string>
<string name="started">gestart</string>
<string name="stopped">gestopt</string>
<string name="connected">verbonden</string>
<string name="disconnected">verbinding verbroken</string>
<string name="selectPoi">Selecteer locatie</string>
<string name="selectTypeOfAction">Selecteer type actie</string>
<string name="selectSoundProfile">Selecteer geluidsprofiel</string>
<string name="whatToDoWithTrigger">Wat te doen met trigger?</string>
<string name="whatToDoWithAction">Wat te doen met actie?</string>
<string name="radiusHasToBePositive">Straal moet een positief getal zijn.</string>
<string name="poiStillReferenced">Er zijn nog steeds regels die verwijzen naar deze locatie (%1$s). Ik kan het nog niet verwijderen.</string>
<string name="generalSettings">Algemene instellingen</string>
<string name="startAtSystemBoot">Start bij opstarten systeem</string>
<string name="onOff">Aan/Uit</string>
<string name="writeLogFile">Logbestand schrijven</string>
<string name="useTextToSpeechOnNormalSummary">Gebruik TextToSpeech op normaal</string>
<string name="useTextToSpeechOnVibrateSummary">Gebruik TextToSpeech op trillen</string>
<string name="useTextToSpeechOnSilentSummary">Gebruik TextToSpeech op stil</string>
<string name="useTextToSpeechOnNormalTitle">TTS op normaal gebruiken</string>
<string name="useTextToSpeechOnVibrateTitle">TTS op trillen</string>
<string name="useTextToSpeechOnSilentTitle">TTS op stil</string>
<string name="positioningSettings">Positie instellingen</string>
<string name="listenToWifiState">Luisteren naar wifi-statuswijzigingen waar mogelijk</string>
<string name="wifiState">Wifi-toestand</string>
<string name="listenToAccelerometerState">Observeer bewegingssensor waar wifi niet beschikbaar is</string>
<string name="accelerometer">Accelerometer</string>
<string name="accelerometerTimer">Accelerometer gebruiken na x minuten zonder verandering van torenmast</string>
<string name="cellMastIdleTime">Inactieve tijd zendmast</string>
<string name="accelerometerThresholdDescription">Drempel voor accelerometerbewegingen</string>
<string name="accelerometerThreshold">Accelerometerdrempel</string>
<string name="positioningThresholds">Drempels voor positionering</string>
<string name="minimumDistanceChangeForGpsLocationUpdates">Minimale afstandsverandering voor gps locatie-updates</string>
<string name="distanceForGpsUpdate">Afstand voor gps update [m]</string>
<string name="minimumDistanceChangeForNetworkLocationUpdates">Minimale afstandswijziging voor netwerklocatie-updates</string>
<string name="distanceForNetworkUpdate">Afstand voor netwerkupdate [m]</string>
<string name="satisfactoryAccuracyGps">Bevredigende nauwkeurigheid bij het verkrijgen van locatie via gps in meters</string>
<string name="gpsAccuracy">GPS nauwkeurigheid [m]</string>
<string name="satisfactoryAccuracyNetwork">Bevredigende nauwkeurigheid bij het verkrijgen van locatie via celtorens in meters</string>
<string name="networkAccuracy">Netwerk nauwkeurigheid [m]</string>
<string name="minimumTimeForLocationUpdates">Minimale tijdsverandering in milliseconden voor locatie-updates</string>
<string name="timeForUpdate">Tijd voor update [milliseconden]</string>
<string name="soundSettings">Geluidsinstellingen</string>
<string name="showHelp">Toon help</string>
<string name="rules">Regels</string>
<string name="helpTextRules">Alle triggers in een regel zijn EN-verbonden (AND). De regel zal alleen worden toegepast als aan alle triggers is voldaan. Als je OR wilt, maak dan een andere regel.</string>
<string name="timeframes">Tijdsbestek</string>
<string name="helpTextTimeFrame">Als je een regel opgeeft met een tijdsbestek heb je twee keuzes. Je kunt kiezen tussen het binnengaan OF het verlaten van een tijdframe. In beide gevallen wordt een regel slechts eenmaal getriggerd. Dus als je een regel maakt met als trigger "ingaan tijdvak xyz" en je laat je geluidsprofiel veranderen in trillen dan betekent dat niet dat de telefoon automatisch gaat rinkelen als het tijdvak voorbij is. Als je dat wilt moet je een andere regel specificeren met een ander tijdsbestek.</string>
<string name="helpTextSound">Op het hoofdscherm kunt u vergrendelingsgeluiden gebruiken om op regels gebaseerde geluidsveranderingen tijdelijk te vermijden. U kunt bijvoorbeeld in een situatie of plaats zijn waar ringtones normaal gesproken ok zijn, maar deze ene keer zou het storend zijn. De functie zal automatisch worden uitgeschakeld zodra de ingestelde tijd is verstreken. Klik op de + knop om de ingestelde tijd toe te voegen. Zodra het actief is kunt u het weer deactiveren met de toggle knop (en op die manier op regels gebaseerde geluidsveranderingen weer inschakelen).</string>
<string name="toggableRules">Schakelbare regels</string>
<string name="helpTextToggable">Regels hebben een vlag genaamd "Toggable". Dit betekent dat als een regel wordt uitgevoerd en daarna dezelfde triggers opnieuw van toepassing zijn, de regel zal worden uitgevoerd in een tegenovergestelde modus indien van toepassing. Momenteel gebeurt dit alleen in combinatie met NFC tags. Als je er twee keer op tikt en er is een toggable regel aan verbonden, zal het het tegenovergestelde doen van de huidige situatie, bv. wifi uitschakelen als het momenteel geactiveerd is.</string>
<string name="helpTextProcessMonitoring">Als je een regel opgeeft met een procesmonitor, zal de applicatie elke x seconden controleren of er een proces is (je kunt dat in de instellingen wijzigen). Ik weet dat dit traag kan zijn, maar continu monitoren zou de batterij te snel leegmaken. En er is geen uitzending van het OS voor die gebeurtenis.</string>
<string name="helpTitleEnergySaving">Energiebesparing</string>
<string name="helpTextEnergySaving">Veel fabrikanten van Android-toestellen proberen energie te besparen door de achtergrondactiviteit van draaiende apps te beperken. Helaas leidt dat er vaak toe dat die apps niet goed werken, Automation is daar één van. Zie dit om uit te vinden hoe je Automation kunt uitsluiten van deze maatregelen.</string>
<string name="speedMaximumTimeBetweenLocations">Maximale tijd tussen 2 locaties voor snelheidsbepaling.</string>
<string name="speedMaximumTime">Tijd in minuten</string>
<string name="exceeds">overschrijdt</string>
<string name="dropsBelow">daalt onder</string>
<string name="settingsCategoryNoiseLevelMeasurements">Geluidsniveau meting</string>
<string name="timeBetweenNoiseLevelMeasurementsSummary">Seconden tussen metingen geluidsniveau</string>
<string name="timeBetweenNoiseLevelMeasurementsTitle">Seconden tussen metingen geluidsniveau</string>
<string name="lengthOfNoiseLevelMeasurementsSummary">Lengte in seconden voor elke meting van het geluidsniveau</string>
<string name="lengthOfNoiseLevelMeasurementsTitle">Lengte van elke meting van het geluidsniveau</string>
<string name="referenceValueForNoiseLevelMeasurementsSummary">Fysieke referentiewaarde voor geluidsniveaumeting</string>
<string name="referenceValueForNoiseLevelMeasurementsTitle">Referentie voor geluidsmeting</string>
<string name="logLevelSummary">Logboek niveau (1=minimum, 5=maximum)</string>
<string name="logLevelTitle">Logboek niveau</string>
<string name="ruleActive">Regel actief</string>
<string name="triggerPointOfInterest">Locatie</string>
<string name="triggerTimeFrame">Timeframe</string>
<string name="triggerCharging">Batterij wordt opgeladen</string>
<string name="triggerUsb_host_connection">USB-verbinding met een computer</string>
<string name="triggerSpeed">Snelheid</string>
<string name="triggerNoiseLevel">Achtergrond geluidsniveau</string>
<string name="actionSetWifi">Wifi</string>
<string name="actionSetBluetooth">Bluetooth</string>
<string name="actionSetUsbTethering">USB Tethering</string>
<string name="actionSetWifiTethering">Wifi Tethering</string>
<string name="actionSetDisplayRotation">Beeldschermrotatie</string>
<string name="actionTurnWifiOn">Wifi inschakelen</string>
<string name="actionTurnWifiOff">Wifi uitzetten</string>
<string name="actionTurnBluetoothOn">zet Bluetooth aan</string>
<string name="actionTurnBluetoothOff">zet Bluetooth uit</string>
<string name="actionTriggerUrl">Trigger een URL</string>
<string name="actionChangeSoundProfile">Wijzig geluidsprofiel</string>
<string name="actionTurnUsbTetheringOn">Schakel USB-tethering in</string>
<string name="actionTurnUsbTetheringOff">USB-tethering uitschakelen</string>
<string name="actionTurnWifiTetheringOn">zet Wifi Tethering aan</string>
<string name="actionTurnWifiTetheringOff">zet Wifi Tethering uit</string>
<string name="actionTurnAirplaneModeOn">zet vliegtuigmodus aan</string>
<string name="actionTurnAirplaneModeOff">zet vliegtuigmodus uit</string>
<string name="actionEnableScreenRotation">schermrotatie inschakelen</string>
<string name="actionDisableScreenRotation">schermrotatie uitschakelen</string>
<string name="screenRotationEnabled">Schermrotatie ingeschakeld</string>
<string name="screenRotationDisabled">Schermrotatie uitgeschakeld.</string>
<string name="screenRotationAlreadyEnabled">Schermrotatie was al ingeschakeld.</string>
<string name="screenRotationAlreadyDisabled">Schermrotatie was al uitgeschakeld.</string>
<string name="noPoisDefinedShort">Geen locaties gedefinieerd.</string>
<string name="activePoi">Actieve locatie:</string>
<string name="closestPoi">Dichtstbijzijnde locatie:</string>
<string name="overview">Overzicht</string>
<string name="poi">Locatie</string>
<string name="pois">Locaties</string>
<string name="helpTextPoi">Een locatie is opgebouwd uit GPS-coördinaten en een radius. Aangezien plaatsbepaling via zendmasten nogal onnauwkeurig is (maar snel en goedkoop) moet je de straal niet te klein opgeven. De applicatie zal u een minimale straal voorstellen wanneer u een nieuwe locatie aanmaakt.</string>
<string name="serviceNotRunning">Service is niet actief.</string>
<string name="general">General</string>
<string name="generalText">Om dit programma te gebruiken moet je regels instellen. Die bevatten triggers, bijvoorbeeld als je een bepaald gebied bereikt of als je een bepaalde tijd binnengaat. Als dat gedaan is klik je op de aan/uit knop op het hoofdscherm.</string>
<string name="failedToTriggerBluetooth">Mislukt om Bluetooth te activeren. Heeft dit apparaat Bluetooth?</string>
<string name="startServiceAfterAppUpdate">Start service automatisch na app update als deze al eerder heeft gedraaid.</string>
<string name="startServiceAfterAppUpdateShort">Start service na update</string>
<string name="wifiConnection">Wifi-verbinding</string>
<string name="wifiName">Wifi-naam</string>
<string name="enterWifiName">Voer een wifi-naam in. Laat leeg voor elke wifi.</string>
<string name="cancel">Annuleren</string>
<string name="starting">bezig met starten</string>
<string name="stopping">bezig met stoppen</string>
<string name="connecting">aan het verbinden</string>
<string name="disconnecting">verbinding aan het verbreken</string>
<string name="exceeding">te hoog</string>
<string name="droppingBelow">lager dan</string>
<string name="connectedToWifi">verbonden met wifi %1$s</string>
<string name="disconnectedFromWifi">losgekoppeld van wifi "%1$s"</string>
<string name="anyWifi">enige wifi</string>
<string name="cantStopIt">Kan het niet stoppen.</string>
<string name="settingsCategoryHttp">HTTP(s) Verzoeken</string>
<string name="httpAcceptAllCertificatesTitle">Accepteer alle certificaten</string>
<string name="httpAcceptAllCertificatesSummary">Geldigheidscontrole van SSL certificaten overslaan (aanbevolen om dit niet te activeren)</string>
<string name="httpAttemptsSummary">Aantal pogingen indien HTTP-verzoeken om connectiviteitsredenen mislukken</string>
<string name="httpAttemptsTitle">Aantal HTTP-pogingen</string>
<string name="httpAttemptsTimeoutSummary">Time-out voor HTTP-verzoeken [seconden]</string>
<string name="httpAttemptsTimeoutTitle">Timeout [sec]</string>
<string name="httpAttemptGapSummary">Pauze voor een volgende poging [seconden]</string>
<string name="httpAttemptGapTitle">Pauze [sec]</string>
<string name="runManually">Handmatig uitvoeren</string>
<string name="serviceHasToRunForThat">De service moet daarvoor actief zijn.</string>
<string name="gpsComparison">GPS-vergelijking</string>
<string name="timeoutForGpsComparisonsTitle">GPS timeout [sec]</string>
<string name="timeoutForGpsComparisonsSummary">Maximale tijd in seconden om te proberen een GPS-locatie te krijgen voor vergelijking. Indien meer dan laatst bekende locatie zal worden toegepast.</string>
<string name="rememberLastActivePoiSummary">Als u op een locatie bent, uw apparaat of de applicatie opnieuw opstart en de locatie verlaat, zal de applicatie bij de volgende start regels uitvoeren die zijn gekoppeld aan het verlaten van de locatie.</string>
<string name="rememberLastActivePoiTitle">Onthoud laatste actieve locatie</string>
<string name="muteTextToSpeechDuringCallsTitle">Dempen tijdens oproepen</string>
<string name="muteTextToSpeechDuringCallsSummary">Mute TextToSpeech tijdens gesprekken</string>
<string name="anotherPoiByThatName">Er is al een andere locatie met die naam.</string>
<string name="anotherRuleByThatName">Er is al een andere regel met die naam.</string>
<string name="startOtherActivity">Start een ander programma</string>
<string name="selectApplication">Selecteer app</string>
<string name="selectPackageOfApplication">Selecteer pakket van toepassing</string>
<string name="selectActivityToBeStarted">Selecteer activiteit van gekozen pakket</string>
<string name="errorStartingOtherActivity">Fout bij starten andere activiteit</string>
<string name="anotherAppIsRunning">Een andere app is gestart/gestopt</string>
<string name="settingsCategoryProcessMonitoring">Process monitoring</string>
<string name="timeBetweenProcessMonitoringsTitle">Seconden tussen procesbewakingen</string>
<string name="timeBetweenProcessMonitoringsSummary">Hoe lager, hoe hoger het batterijverbruik</string>
<string name="processes">Processes</string>
<string name="processMonitoring">Process monitoring</string>
<string name="settings">Settings</string>
<string name="settingsErased">Instellingen gewist.</string>
<string name="settingsSetToDefault">Instellingen op standaard gezet.</string>
<string name="batteryLevel">Batterijniveau</string>
<string name="selectSpeed">Selecteer snelheid</string>
<string name="selectBattery">Selecteer batterijniveau</string>
<string name="privacy">Privacybeleid</string>
<string name="privacyConfirmationText">Een browser wordt nu geopend op uw apparaat en laadt het privacybeleid van de website van de ontwikkelaar.</string>
<string name="waitBeforeNextAction">Wachten voor volgende actie</string>
<string name="wakeupDevice">Apparaat wekken</string>
<string name="waitBeforeNextActionEnterValue">Voer een waarde in milliseconden in hoe lang er gewacht moet worden voor de volgende actie.</string>
<string name="wakeupDeviceValue">Voer een waarde in milliseconden in hoe lang het apparaat tenminste wakker moet blijven. 0 voor standaardwaarden.</string>
<string name="enterAPositiveValidNonDecimalNumber">Voer een positief geldig niet-decimaal getal in.</string>
<string name="moveUp">Ga omhoog</string>
<string name="moveDown">Ga naar beneden</string>
<string name="cantMoveUp">Kan item niet naar boven verplaatsen. Het staat al bovenaan.</string>
<string name="cantMoveDown">Kan item niet naar beneden verplaatsen. Het staat al onderaan.</string>
<string name="airplaneMode">Vliegtuigmodus</string>
<string name="activate">Activate</string>
<string name="deactivate">Deactivate</string>
<string name="airplaneModeSdk17Warning">Beginnend vanaf Android versie 4.2 werkt deze functie alleen als uw toestel is geroot.</string>
<string name="addIntentValue">Intentiepaar toevoegen</string>
<string name="parameterName">Parameter naam</string>
<string name="parameterValue">Parameter waarde</string>
<string name="parameterType">Parameter type</string>
<string name="selectTypeOfIntentPair">Selecteer een type voor het intentiepaar.</string>
<string name="enterNameForIntentPair">Voer een naam in voor het intentiepaar.</string>
<string name="enterValueForIntentPair">Voer een waarde in voor het intentiepaar.</string>
<string name="whatToDoWithIntentPair">Wat te doen met paar?</string>
<string name="gettingListOfInstalledApplications">Lijst van geïnstalleerde applicaties ophalen...</string>
<string name="timeFrameWhichDays">Op welke dagen?</string>
<string name="insideOrOutsideTimeFrames">Binnen of buiten die tijdsbestekken?</string>
<string name="selectToggleDirection">Aan- of uitzetten?</string>
<string name="name">Naam</string>
<string name="radiusWithUnit">Straal [m]</string>
<string name="status">Status</string>
<string name="actionDataConnection">Gegevensverbinding</string>
<string name="actionSetDataConnectionOn">Mobiele data aanzetten</string>
<string name="actionSetDataConnectionOff">mobiele data uitzetten</string>
<string name="roaming">Roaming</string>
<string name="activated">ingeschakeld</string>
<string name="deactivated">uitgeschakeld</string>
<string name="until">tot</string>
<string name="application">Application</string>
<string name="is">is</string>
<string name="phoneCall">Telefoongesprek</string>
<string name="with">met</string>
<string name="phoneNumber">Telefoonnummer</string>
<string name="enterPhoneNumber">Voer telefoonnummer in. Laat leeg voor een willekeurig nummer.</string>
<string name="phoneDirection">Selecteer gespreksrichting</string>
<string name="any">een willekeurig</string>
<string name="incoming">binnenkomend</string>
<string name="outgoing">uitgaand</string>
<string name="incomingAdjective">binnenkomend</string>
<string name="outgoingAdjective">uitgaand</string>
<string name="anyNumber">elk nummer</string>
<string name="number">nummer</string>
<string name="nfcTag">NFC tag</string>
<string name="closeTo">dicht bij</string>
<string name="withLabel">met label</string>
<string name="deviceDoesNotHaveNfc">Het lijkt erop dat dit apparaat geen NFC heeft.</string>
<string name="nfcReadTag">Lees ID van tag</string>
<string name="nfcWriteTag">Tag schrijven</string>
<string name="nfcEnterValidIdentifier">Voer een geldige identificatiecode in voor de tag (zoals "Huisdeur").</string>
<string name="nfcTagWrittenSuccessfully">Tag succesvol geschreven.</string>
<string name="nfcTagWriteError">Fout bij schrijven tag. Is het binnen bereik?</string>
<string name="nfcTagDiscovered">Tag ontdekt.</string>
<string name="nfcBringTagIntoRange">Breng een NFC tag binnen bereik.</string>
<string name="nfcTagFoundWithText">Tag gevonden met tekst:</string>
<string name="nfcUnsupportedEncoding">Niet ondersteunde codering:</string>
<string name="nfcNoNdefIntentBut">Geen NFC NDEF bedoeling, maar</string>
<string name="nfcNotSupportedInThisAndroidVersionYet">NFC nog niet ondersteund in deze Android versie.</string>
<string name="cantRunRule">Kan regels niet uitvoeren.</string>
<string name="nfcApplyTagToRule">Pas Tag toe op regel</string>
<string name="nfcTagReadSuccessfully">Tag succesvol gelezen.</string>
<string name="nfcValueNotSuitable">Opgeslagen waarde niet geschikt.</string>
<string name="nfcNoTag">Geen tag aanwezig.</string>
<string name="newNfcId">Schrijf nieuwe NFC ID</string>
<string name="useExistingTag">Gebruik bestaande NFC-tag</string>
<string name="newId">Nieuwe ID:</string>
<string name="currentId">Huidige ID:</string>
<string name="nfcTagDataNotUsable">Tag gegevens niet bruikbaar, opnieuw schrijven.</string>
<string name="nfcBringTagIntoRangeToRead">Breng een tag binnen bereik om te lezen.</string>
<string name="toggleRule">Verwissel regel</string>
<string name="toggling">Toggling</string>
<string name="toggle">Toggle</string>
<string name="overlapBetweenPois">Overlap gedetecteerd tot locatie %1$s van %2$s meter. Verminder de straal met ten minste dat.</string>
<string name="none">geen</string>
<string name="anyLocation">elke locatie</string>
<string name="invalidPoiName">Ongeldige naam voor locatie.</string>
<string name="eraseSettings">Instellingen wissen</string>
<string name="defaultSettings">Standaardinstellingen</string>
<string name="areYouSure">Weet je het zeker?</string>
<string name="activityDetection">Activity detection</string>
<string name="android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION">Activity detection</string>
<string name="detectedActivity">Detected activity:</string>
<string name="detectedActivityInVehicle">In voertuig (auto/bus)</string>
<string name="detectedActivityOnBicycle">Op fiets</string>
<string name="detectedActivityOnFoot">Te voet</string>
<string name="detectedActivityStill">Nog steeds</string>
<string name="detectedActivityUnknown">Onbekend</string>
<string name="detectedActivityTilting">Kantelend</string>
<string name="detectedActivityWalking">Lopend</string>
<string name="detectedActivityRunning">Rennend</string>
<string name="detectedActivityInvalidStatus">Ongeldige activiteit</string>
<string name="selectTypeOfActivity">Selecteer type activiteit</string>
<string name="triggerOnlyAvailableIfPlayServicesInstalled">Deze trigger is alleen beschikbaar als Google Play Services is geïnstalleerd.</string>
<string name="activityDetectionFrequencyTitle">Activiteitsdetectiefrequentie [sec]</string>
<string name="activityDetectionFrequencySummary">Seconden tussen pogingen om activiteit te detecteren.</string>
<string name="activityDetectionRequiredProbabilityTitle">Waarschijnlijkheid activiteitdetectie.</string>
<string name="activityDetectionRequiredProbabilitySummary">Zekerheid vanaf wanneer activiteiten als feit worden geaccepteerd.</string>
<string name="incomingCallFrom">Inkomend telefoongesprek van %1$s.</string>
<string name="outgoingCallTo">Uitgaand telefoongesprek naar %1$s.</string>
<string name="actionSpeakText">Spreek tekst in</string>
<string name="textToSpeak">Tekst uitspreken</string>
<string name="toggleNotAllowed">Schakelen is momenteel alleen toegestaan voor regels die NFC-tags als trigger hebben. Zie help voor meer informatie.</string>
<string name="errorReadingPoisAndRulesFromFile">Fout bij het lezen van locaties en regels uit bestand.</string>
<string name="noDataChangedReadingAnyway">Het lijkt erop dat er geen gegevenswijziging is opgeslagen. Er kunnen echter wijzigingen in het geheugen zijn geweest die moeten worden teruggedraaid. Herlezen van bestand.</string>
<string name="bluetoothConnection">Bluetooth connection</string>
<string name="bluetoothConnectionTo">Bluetooth-verbinding met %1$s</string>
<string name="bluetoothDisconnectFrom">Bluetooth-verbinding met %1$s verbroken</string>
<string name="bluetoothDeviceInRange">Bluetooth-apparaat %1$s binnen bereik.</string>
<string name="bluetoothDeviceOutOfRange">Bluetooth-apparaat %1$s buiten bereik.</string>
<string name="anyDevice">elk apparaat</string>
<string name="noDevice">geen apparaat</string>
<string name="selectDeviceFromList">één uit lijst</string>
<string name="connectionToDevice">verbinding met apparaat</string>
<string name="disconnectionFromDevice">verbinding met apparaat verbroken</string>
<string name="deviceInRange">apparaat in bereik</string>
<string name="deviceOutOfRange">apparaat buiten bereik</string>
<string name="selectDeviceOption">Selecteer een apparaatoptie.</string>
<string name="selectConnectionOption">Selecteer een verbindingsoptie.</string>
<string name="triggerHeadsetPlugged">Headset connection</string>
<string name="actionPlayMusic">Muziekspeler openen</string>
<string name="headsetConnected">Headset (type: %1$s) aangesloten</string>
<string name="headsetDisconnected">Headset (type: %1$s) ontkoppeld</string>
<string name="headphoneSimple">Headphone</string>
<string name="headphoneMicrophone">Microphone</string>
<string name="headphoneAny">willekeurige</string>
<string name="headphoneSelectType">Selecteer type hoofdtelefoon</string>
<string name="whatsThis">Wat is dit?</string>
<string name="privacyLocationingTitle">Alleen privé lokalisatie</string>
<string name="privacyLocationingSummary">Vermijd locatiemethoden die uw locatie naar een provider kunnen sturen, bijv. Google. Dit zal alleen GPS gebruiken en kan daarom traag zijn of niet betrouwbaar werken.</string>
<string name="noiseDetectionHint">Als u denkt dat de ruisdetectie niet goed werkt (afhankelijk van de waarde die u opgeeft), houd er dan rekening mee dat elke telefoon anders is. U kunt daarom "Referentie voor ruismeting" in de instellingen wijzigen. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel voor meer informatie. U kunt de volumetester in het hoofdscherm gebruiken om uw toestel te kalibreren.</string>
<string name="hint">Hint</string>
<string name="selectNoiseLevel">Selecteer geluidsniveau</string>
<string name="showOnMap">Toon op kaart</string>
<string name="noMapsApplicationFound">Geen kaarttoepassing gevonden op uw apparaat.</string>
<string name="locationEngineNotActive">Locatiemotor niet actief.</string>
<string name="addProfile">Profiel toevoegen</string>
<string name="profile">Profile</string>
<string name="soundMode">Geluidsmodus</string>
<string name="volumes">Volumes</string>
<string name="incomingCallsRingtone">Toon voor inkomende gesprekken</string>
<string name="notificationRingtone">Toon voor meldingen</string>
<string name="hapticFeedback">Haptische feedback (trillen bij aanraken scherm)</string>
<string name="volumeMusicVideoGameMedia">Muziek, video, spel en andere media</string>
<string name="volumeRingtoneNotifications">Ringtone en meldingen</string>
<string name="volumeAlarms">Alarmen</string>
<string name="change">Wijzigen</string>
<string name="audibleSelection">Hoorbare selectie (geluid bij schermselectie)</string>
<string name="screenLockUnlockSound">Geluid bij schermvergrendeling/ontgrendeling</string>
<string name="vibrateWhenRinging">Trillen bij overgaan</string>
<string name="profiles">Profiles</string>
<string name="soundModeNormal">Normaal</string>
<string name="soundModeVibrate">Trillen</string>
<string name="soundModeSilent">Stil</string>
<string name="enterAname">Voer een naam in.</string>
<string name="noChangeSelectedProfileDoesntMakeSense">Geen wijziging geselecteerd. Profiel heeft geen zin.</string>
<string name="noProfilesCreateOneFirst">Er zijn geen profielen in uw configuratie. Maak er eerst een aan.</string>
<string name="errorActivatingProfile">Fout bij activeren profiel:</string>
<string name="anotherProfileByThatName">Er is al een ander profiel met die naam.</string>
<string name="invalidProfileName">Ongeldige naam voor profiel.</string>
<string name="errorWritingFile">Fout bij schrijven instellingenbestand.</string>
<string name="unknownError">Onbekende fout.</string>
<string name="noWritableFolderFound">Geen beschrijfbare map gevonden om configuratiebestand op te slaan.</string>
<string name="usbTetheringFailForAboveGingerbread">Dit zal waarschijnlijk niet werken omdat je boven Android 2.3 zit. Je zou in plaats daarvan wifi tethering kunnen gebruiken.</string>
<string name="usingNewThreadForRuleExecution">Nieuw process gebruiken voor activatie regel.</string>
<string name="startNewThreadForRuleExecution">Start nieuw process voor activatie regel.</string>
<string name="newThreadRules">Nieuw process</string>
<string name="showIcon">Pictogram tonen</string>
<string name="showIconWhenServiceIsRunning">Pictogram tonen als de service draait (verbergen werkt alleen onder Android 7)</string>
<string name="ruleHistory">Regelgeschiedenis (meest recente eerst):</string>
<string name="someOptionsNotAvailableYet">Sommige opties zijn uitgeschakeld omdat ze nog niet gebruikt kunnen worden. Ze zullen in een latere programmaversie worden geïntroduceerd.</string>
<string name="lockSoundChanges">Geluidswijzigingen vergrendelen</string>
<string name="noProfileChangeSoundLocked">Profiel zal niet worden geactiveerd. Laatst geactiveerde profiel is vergrendeld.</string>
<string name="currentVolume">Huidig volume</string>
<string name="enterValidReferenceValue">Voer een geldige referentiewaarde in.</string>
<string name="volumeTest">Volume test</string>
2021-12-19 17:12:24 +01:00
<string name="volumeCalibrationExplanation">Om een dB-waarde voor geluidsbewaking te berekenen, moet je een zogenaamde fysische referentiewaarde opgeven. Lees Wikipedia voor meer informatie. Deze waarde is waarschijnlijk voor elke telefoon anders. Sleep de zoekbalk om de gedefinieerde fysieke referentiewaarde te wijzigen. Hoe hoger de referentiewaarde, hoe lager de dB-waarde zal zijn. Constante metingen zullen worden uitgevoerd om de %1$s seconden en de resultaten zullen hieronder worden weergegeven. Druk op terug wanneer u een geschikte waarde hebt gevonden.</string>
2021-12-19 12:58:33 +01:00
<string name="settingsWillTakeTime">Sommige instellingen zullen niet worden toegepast voordat bepaalde omgevingsinstellingen worden gewijzigd of de service opnieuw wordt opgestart.</string>
<string name="rootExplanation">U moet uw telefoon rooten om deze functie te laten werken. Daarna moet je de regel handmatig uitvoeren om de superuser-toestemmingsvraag te laten verschijnen. Als de superuser popup verschijnt moet je de applicatie altijd toestemming geven om dat te doen. Anders kan de regel niet werken als de telefoon onbeheerd is.</string>
<string name="errorWritingConfig">Fout bij het schrijven van de config. Heeft u een beschrijfbaar geheugen?</string>
<string name="phoneNrReplacementError">Ik kon het laatste telefoonnummer niet in de variabele plaatsen. Ik heb het niet.</string>
<string name="username">Username</string>
<string name="password">Password</string>
<string name="useAuthentication">Gebruik authenticatie</string>
<string name="permissionsTitle">Vereiste permissies</string>
<string name="permissionsExplanation">Verklaring van vereiste permissies</string>
<string name="ok">Ok</string>
<string name="disabledFeatures">Uitgeschakelde functies</string>
<string name="theFollowingPermissionsHaveBeenDenied">De volgende permissies zijn geweigerd:</string>
<string name="permissionsExplanationGeneric">De app draait momenteel in beperkte modus en heeft sommige functies gedeactiveerd. Om volledig te functioneren heeft het rechten nodig. Als je alle functionaliteit wilt gebruiken moet je de permissies toekennen in de volgende rechten dialogen. Als je dat niet doet, kunnen bepaalde regels niet worden uitgevoerd. In het volgende venster krijgt u uitleg over de gevraagde rechten. Klik op "doorgaan", als u klaar bent om verder te gaan.</string>
<string name="permissionsExplanationSmall">Om de functie die u zojuist probeerde te gebruiken in te schakelen, zijn meer machtigingen nodig. Klik op doorgaan om ze aan te vragen.</string>
<string name="continueText">continue</string>
<string name="rule">Regel</string>
<string name="storeSettings">Instellingen lezen en opslaan</string>
<string name="featuresDisabled">WAARSCHUWING: Functies zijn uitgeschakeld, Automation draait in beperkte modus. Klik hier voor meer informatie.</string>
<string name="ruleLegend">Groen = ingeschakeld, rood = uitgeschakeld, geel = niet genoeg rechten</string>
<string name="systemSettingsNote1">De toestemming om sommige OS instellingen te wijzigen is vereist (zelfs eenvoudige dingen zoals bluetooth of wifi aanzetten). Nadat je op "continue" hebt geklikt zal er een venster verschijnen waar je dit moet inschakelen voor Automation. Druk daarna op de "back" toets.</string>
<string name="systemSettingsNote2">Verdere permissies zullen worden gevraagd in een tweede dialoogvenster daarna.</string>
<string name="appRequiresPermissiontoAccessExternalStorage">Automation heeft toegang nodig tot externe opslag om zijn instellingen en regels te kunnen lezen.</string>
<string name="mainScreenPermissionNote">Automation vereist meer permissies om volledig te kunnen functioneren. Klik op deze tekst om meer te weten te komen en ze aan te vragen.</string>
<string name="invalidDevice">Ongeldig apparaat</string>
<string name="logFileMaxSizeSummary">Maximale grootte logbestand in Megabyte. Zal geroteerd worden indien groter.</string>
<string name="logFileMaxSizeTitle">Maximale grootte logbestand [Mb]</string>
<string name="android.permission.READ_CALL_LOG">Telefoon log lezen</string>
<string name="android.permission.READ_CALENDAR">Lees agenda-items</string>
<string name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION">Exacte locatie lezen</string>
<string name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION">Lees grove locatie</string>
<string name="readLocation">Lees locatie</string>
<string name="android.permission.INTERNET">Verzend gegevens via een netwerkverbinding</string>
<string name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE">Netwerkstatus van apparaat lezen</string>
<string name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE">Lees de wifi status van apparaat</string>
<string name="android.permission.BLUETOOTH">Bluetooth instellingen wijzigen</string>
<string name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN">Bluetooth-instellingen wijzigen</string>
<string name="android.permission.NFC">Gebruik NFC-module</string>
<string name="android.permission.VIBRATE">Laat telefoon trillen</string>
<string name="android.permission.WAKE_LOCK">Telefoon aan laten staan</string>
<string name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS">Audio-instellingen wijzigen</string>
<string name="android.permission.RECORD_AUDIO">Audio opnemen</string>
<string name="android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS">Detecteer uitgaande gesprekken</string>
<string name="android.permission.MODIFY_PHONE_STATE">Apparaatinstellingen wijzigen</string>
<string name="android.permission.READ_PHONE_STATE">Detecteer telefoontoestand</string>
<string name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE">Opslag lezen</string>
<string name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE">Opslagruimte schrijven</string>
<string name="android.permission.GET_TASKS">Detecteer lopende processen</string>
<string name="android.permission.WRITE_SETTINGS">Apparaatinstellingen wijzigen</string>
<string name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED">Detecteer apparaat herstart</string>
<string name="android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS">Apparaatinstellingen wijzigen</string>
<string name="android.permission.BATTERY_STATS">Batterijstatus lezen</string>
<string name="android.permission.CHANGE_BACKGROUND_DATA_SETTING">Wijzig dataverbinding</string>
<string name="android.permission.SEND_SMS">Tekstberichten verzenden</string>
<string name="android.permission.READ_CONTACTS">Lees contactgegevens</string>
<string name="android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY">Niet storen beleid opheffen</string>
<string name="theseAreThePermissionsRequired">Dit zijn de vereiste machtigingen:</string>
<string name="ruleXrequiresThis">Regel %1$s vereist dit.</string>
<string name="helpTextActivityDetection">Deze functie kan detecteren of je op dit moment onderweg bent en of dat te voet is of in welk type voertuig (tot op zekere hoogte). De functie is niet volledig ingebouwd in Automation, maar wordt geleverd door Google Play Services. Technisch gezien geeft het geen ja/nee resultaat, maar geeft een percentage terug tot welk niveau het zeker is dat het je status heeft gedetecteerd. U kunt de percentage waarde instellen vanaf welke Automation een resultaat zal accepteren. Twee opmerkingen: 1) Meer dan 1 status kan zich op hetzelfde moment voordoen. U kunt bijvoorbeeld WANDELEN in een rijdende bus. 2) Deze sensor is relatief duur in termen van batterijverbruik. Als het mogelijk is, zou je kunnen overwegen alternatieven te gebruiken, b.v. eisen dat het handsfree apparaat van je auto verbonden is om te detecteren dat je rijdt.</string>
<string name="sendTextMessage">Tekstbericht verzenden</string>
<string name="textToSend">Te verzenden tekst</string>
<string name="textMessageAnnotations">U kunt direct een telefoonnummer invoeren. Of gebruik de contacten optie om er een te kiezen. Maar houd in gedachten: Het nummer zal hier worden opgeslagen, niet het contact. Als je het telefoonnummer van een geselecteerde contactpersoon wijzigt, moet je deze regel bijwerken. Het doet dat niet uit zichzelf.</string>
<string name="importNumberFromContacts">Importeer nummer uit contacten</string>
<string name="android9RecordAudioNotice">Als u de ruisniveaumeter gebruikt: Helaas heeft Google vanaf Android 9 (Pie) besloten om achtergrond applicaties niet meer toe te staan de microfoon te gebruiken. Dus deze trigger heeft geen effect meer en zal niets meer triggeren.</string>
<string name="android10WifiToggleNotice">Helaas heeft Google besloten om deze functie te verwijderen in Android 10. Reguliere apps mogen wifi niet meer aan of uit zetten. Alleen als je toestel geworteld is zou het moeten blijven werken. Zo niet, dan vrees ik dat dit geen effect meer heeft.</string>
<string name="messageNotShownAgain">Deze melding zal niet meer getoond worden.</string>
<string name="chooseActivityHint">In deze laatste selectie popup moet je een specifieke activiteit selecteren. Vereenvoudigd is dit als een venster van de gewenste toepassing. Als je niet weet welke, is het meestal een goed idee om er een te kiezen met "main" of "launcher" in de naam.</string>
<string name="edit">Bewerken</string>
<string name="clickAndHoldForOptions">Klik en houd een item vast voor opties.</string>
<string name="positioningEngine">Positioning engine</string>
<string name="googleSarcasm">Dankzij de oneindige wijsheid van Google en het constante streven om ieders privacy te beschermen, zijn alle regels die gebruikt kunnen worden om sms\'jes te versturen of de telefoonstatus te lezen, ontdaan van alle triggers en acties die Google als riskant beschouwt.</string>
<string name="startAutomationAsService">Start Automation als een service</string>
<string name="setScreenBrightness">Schermhelderheid instellen</string>
<string name="setScreenBrightnessEnterValue">Voer de gewenste helderheid in (van 0 tot 100).</string>
<string name="autoBrightness">Automatische helderheid inschakelen</string>
<string name="apply">Toepassen</string>
<string name="brightnessAuto">automatische helderheid</string>
<string name="brightnessManual">handmatige helderheid</string>
<string name="autoBrightnessNotice">Als u automatische helderheid gebruikt, zal de helderheidswaarde die u hieronder gebruikt waarschijnlijk niet lang gebruikt worden.</string>
<string name="screenLockSoundNotice">Schermvergrendelingsgeluiden kunnen niet meer automatisch worden gewijzigd op apparaten met Android versie 6.0 of hoger. Wat je hier ook instelt, het zal in beide richtingen niet werken.</string>
<string name="startScreen">Startscherm</string>
<string name="startScreenSummary">Selecteer het scherm waarmee de applicaties openen bij start.</string>
<string name="executeRulesAndProfilesWithSingleClickTitle">Voer regels/profielen uit met één klik.</string>
<string name="googleLocationChicanery">Deze app verzamelt locatiegegevens om locatiegebaseerde regels en snelheidsdetectie mogelijk te maken, zelfs als de app gesloten of niet in gebruik is.</string>
<string name="googleLocationChicaneryOld">Deze app verzamelt locatiegegevens om te bepalen of u zich momenteel op een van de locaties bevindt die u hebt gemaakt. Verder wordt het gebruikt om uw huidige snelheid te bepalen als u die trigger in regels gebruikt. Dat gebeurt zelfs als de app gesloten of niet in gebruik is (maar alleen als de dienst geactiveerd is).</string>
<string name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION">Lees locatie op achtergrond.</string>
<string name="deviceDoesNotHaveBluetooth">Dit apparaat lijkt geen bluetooth te hebben. U kunt nog steeds doorgaan met het configureren hiervan, maar het zal hoogstwaarschijnlijk geen effect hebben.</string>
<string name="manageLocations">Locaties maken of bewerken</string>
<string name="error">Fout</string>
<string name="featureNotInFdroidVersion">Deze functie is gebaseerd op niet-vrije software. Daarom is is niet beschikbaar in de F-Droid versie.</string>
<string name="settingsReferringToRestrictedFeatures">Uw instellingen en of regels verwijzen momenteel naar niet-vrije functies die niet kunnen worden geleverd in de F-Droid versie. Dat omvat het detecteren van uw huidige fysieke activiteit.</string>
<string name="publishedOn">gepubliceerd op</string>
<string name="displayNewsOnMainScreen">Toepassingsnieuws weergeven op hoofdscherm</string>
<string name="displayNewsOnMainScreenDescription">Aankondigingen over deze app alleen, we hebben het waarschijnlijk over 1-2 per jaar, niet meer.</string>
<string name="filesHaveBeenMovedTo">Automation gebruikt nu een ander pad om uw bestanden op te slaan. Al uw Automation-bestanden zijn hierheen verplaatst: "%s". De externe opslag permissie is niet meer nodig; u kunt het intrekken. Het zal worden verwijderd in een toekomstige versie.</string>
<string name="locationDisabled">Location disabled</string>
<string name="locationEngineDisabledShort">Locatie kan niet meer op de achtergrond worden bepaald. Klik hier om uit te vinden waarom.</string>
<string name="locationEngineDisabledLong">Helaas kan uw locatie niet meer worden bepaald. Ik ben Google dank verschuldigd voor haar oneindige wijsheid en vriendelijkheid. Laat me dit verder uitleggen. Vanaf Android 10 werd een nieuwe toestemming geïntroduceerd die nodig is om uw locatie op de achtergrond te bepalen (wat natuurlijk nodig is voor een app als deze). Hoewel ik dat in het algemeen een goed idee vind, is het gezever en ellende die het met zich meebrengt voor ontwikkelaars dat niet. Als je een app ontwikkelt, kun je proberen in aanmerking te komen voor deze toestemming door je te houden aan een catalogus van vereisten. Helaas zijn nieuwe versies van mijn app over een periode van drie maanden afgewezen. Ik voldeed aan al die eisen, de schijtlollige ontwikkelingsondersteuning van Google beweerde van niet. Nadat ik ze bewijs had gegeven dat ik dat toch had gedaan - kreeg ik een antwoord in de trant van "Ik kan u niet meer helpen". Uiteindelijk gaf ik het op. Als gevolg daarvan kan de Google Play versie uw locatie NIET meer als trigger gebruiken. Mijn enige andere optie zou zijn geweest om deze applicatie helemaal uit de winkel te laten verwijderen.Het spijt me zeer, maar ik heb mijn best gedaan om ruzie te maken met een "support" die herhaaldelijk de Turing test niet heeft doorstaan.Het goede nieuws: U kunt het allemaal nog hebben! Automation is nu open source en kan worden gevonden in F-Droid. Dat is een app winkel die echt geeft om uw privacy - in plaats van alleen maar zo te doen. Maak gewoon een back-up van uw configuratiebestand, verwijder deze app, installeer hem opnieuw vanuit F-Droid, herstel uw configuratiebestand - klaar.Klik hier voor meer informatie:</string>
<string name="filesStoredAt">Config en log bestanden worden opgeslagen in map %1$s. Klik op deze tekst om een bestandsverkenner te openen. Helaas zal dit alleen werken op een geroot apparaat. VOOR ALLE ANDERE APPARATEN: Gebruik gewoon de export knop om een backup te maken.</string>
<string name="notification">Notification</string>
<string name="title">Titel</string>
<string name="text">Tekst</string>
<string name="directionStringEquals">Gelijk aan</string>
<string name="directionStringContains">bevat</string>
<string name="directionStringStartsWith">begint met</string>
<string name="directionStringEndsWith">eindigt met</string>
<string name="directionStringNotEquals">is niet gelijk aan</string>
<string name="anyApp">Elke app</string>
<string name="notificationTriggerExplanation">Deze trigger zal reageren op andere applicaties die meldingen openen in het meldingsgebied (of die worden gesloten). Je kunt een andere applicatie specificeren waar de melding vandaan moet komen. Als je dat niet doet, tellen de meldingen van een andere toepassing mee. U kunt ook tekenreeksen opgeven die wel of niet in de titel of de body van de melding moeten voorkomen. De vergelijking gebeurt hoofdletter-IN-sensitief.</string>
<string name="postsNotification">%1$s berichten notificatie</string>
<string name="removedNotification">kennisgeving van %1$s verwijderd</string>
<string name="notificationAppears">Kennisgeving verschijnt</string>
<string name="notificationDisappears">Kennisgeving verdwijnt</string>
<string name="direction">Direction</string>
<string name="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE">Systeemmeldingen lezen</string>
<string name="playSound">Geluid afspelen</string>
<string name="alwaysPlay">Speel altijd af</string>
<string name="alwaysPlayExplanation">Als deze instelling actief is zal het geluid altijd worden afgespeeld. Als het gedeactiveerd is zal het alleen spelen als je telefoon niet op mute of trillen staat. Maar als het actief is, heeft het geen effect op het volume. Dus als uw telefoon op ring mode staat zal het niet het media volume verhogen bijvoorbeeld. Dus als het media volume op mute staat zal je ook niets horen.</string>
<string name="selectSoundFile">Selecteer geluidsbestand</string>
<string name="fileDoesNotExist">Bestand bestaat niet.</string>
<string name="noFileManageInstalled">Geen bestandsmanager geïnstalleerd.</string>
<string name="shareConfigAndLogFilesWithDev">Deel config en log bestanden met ontwikkelaar (via email).</string>
<string name="shareConfigAndLogExplanation">Dit zal een nieuwe email starten met uw configuratie en log bestanden als zip bestand bijgevoegd. Het zal niet automatisch verzonden worden, je moet nog steeds op "verzenden" drukken. U kunt ook de ontvanger veranderen in bijvoorbeeld uzelf.</string>
<string name="startAppChoiceNote">Hier heeft u 2 algemene opties:. Je kunt een programma starten door een activiteit te selecteren. Stel je dit voor als het voorselecteren van een specifiek scherm/venster van een applicatie. Onthoud dat dit niet altijd zal werken. Dit komt omdat de vensters van een toepassing met elkaar kunnen interageren, bv. parameters doorgeven. Bij het botweg starten van een specifiek scherm heeft die interactie niet plaatsgevonden en kan het venster direct sluiten (waardoor het nooit echt getoond wordt). Probeer het desondanks! Je kunt een activiteitspad handmatig invoeren, maar het is aan te bevelen om de knop "Kiezen" te gebruiken. Als u besluit het pad handmatig in te voeren, voer dan in het bovenste veld de pakketnaam van de toepassing in en in het onderste veld het volledige pad van de activiteit.. Selectie door actie In tegenstelling tot het selecteren van een specifiek venster kunt u een programma ook door een actie starten. Dit is hetzelfde als roepen "Ik zou graag xyz willen" en als er een programma is geïnstalleerd dat u daarbij kan helpen, wordt het gestart. Een goed voorbeeld zou kunnen zijn start browser - je kunt er zelfs meerdere geïnstalleerd hebben (een is meestal de standaard). U moet dit handmatig invoeren, PackageName is hier optioneel. Houd in gedachten dat er geen variabelen zullen worden opgelost. Als je bijvoorbeeld de camera wilt starten met "MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE" zal dat niet werken. U moet een kijkje nemen in de Android documentatie en in plaats daarvan de werkelijke waarde van deze variabele gebruiken, die in dit voorbeeld zou zijn: "android.media.action.IMAGE_CAPTURE"</string>
<string name="errorRunningRule">Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van een regel.</string>
<string name="cantFindSoundFile">Kan geluidsbestand %1$s niet vinden en daarom niet afspelen.</string>
<string name="addParameters">Parameters toevoegen</string>
<string name="com.wireguard.android.permission.CONTROL_TUNNELS">Controle tunnels van de wireguard app</string>
<string name="startAppSelectionType">Methode om toepassing te selecteren</string>
<string name="startAppByActivity">op activiteit</string>
<string name="startAppByAction">op actie</string>
<string name="enterValidAction">Voer een geldige actie in</string>
<string name="enterPackageName">Voer een geldige pakketnaam in.</string>
<string name="state">Staat</string>
<string name="phoneNumberExplanation">U kunt een specifiek telefoonnummer opgeven, maar dat hoeft niet. Als u er een wilt opgeven, kunt u er een uit uw adresboek kiezen of het handmatig invoeren. Daarnaast kun je reguliere expressies gebruiken. Om een reguliere expressie te testen is deze pagina behulpzaam:</string>
<string name="importConfiguration">Import configuration</string>
<string name="exportConfiguration">Export configuration</string>
<string name="moreSettings">Meer instellingen</string>
<string name="configurationExportedSuccessfully">Configuratie succesvol geëxporteerd.</string>
<string name="ConfigurationExportError">Er is een fout opgetreden tijdens het exporteren van de configuratie.</string>
<string name="rulesImportedSuccessfully">Regels en locaties zijn succesvol geïmporteerd.</string>
<string name="rulesImportError">Er is een fout opgetreden bij het importeren van regels en locaties.</string>
<string name="configurationImportedSuccessfully">Configuratie succesvol geïmporteerd.</string>
<string name="prefsImportError">Er is een fout opgetreden bij het importeren van de voorkeuren.</string>
<string name="noApplicableFilesFoundInDirectory">Er konden geen toepasbare bestanden gevonden worden in die directory.</string>
<string name="noFilesImported">Er kon geen bestand geïmporteerd worden.</string>
<string name="notAllFilesImported">Niet alle toepasbare bestanden konden geïmporteerd worden.</string>
<string name="importExportExplanation">Wanneer u klikt op importeren of exporteren selecteert u de map van waaruit bestanden worden geïmporteerd of geëxporteerd. Bij het exporteren kunnen bestaande bestanden overschreven worden.</string>
<string name="intentDataComment">Als je parameter van het type Uri is EN je specificeert "IntentData" als naam (kleine/hoofdletter is niet belangrijk), dan zal de parameter niet als een normale parameter worden toegevoegd met putExtra(), maar zal in plaats daarvan worden toegevoegd aan de intent met setData().</string>
<string name="stringNotAllowed">String %1$s is niet toegestaan.</string>
<string name="startAppStartType">Selecteer start type</string>
<string name="startAppByStartActivity">by startActivity()</string>
<string name="startAppBySendBroadcast">by sendBroadcast()</string>
<string name="openExamplesPage">Open webpagina met voorbeelden</string>
<string name="packageName">Naam pakket</string>
<string name="activityOrActionName">Activity/action name</string>
<string name="warning">Warning</string>
<string name="ringing">ringing</string>
<string name="from">van</string>
<string name="to">naar</string>
<string name="matching">matching</string>
<string name="loadWifiList">Laad wifi lijst</string>
<string name="needLocationPermForWifiList">De lijst met wifi\'s waarmee je apparaat verbonden is geweest, kan worden gebruikt om te bepalen op welke plaatsen je bent geweest. Daarom is de locatietoestemming nodig om de lijst met wifi\'s te laden. Als je er een uit de lijst wilt kunnen kiezen, moet je die toestemming geven. Als u dat niet wilt, kunt u nog steeds uw wifi-naam handmatig invoeren.</string>
<string name="noKnownWifis">Er zijn geen bekende wifis op uw apparaat.</string>
<string name="urlToTriggerExplanation">Deze functie opent GEEN browser, maar triggert een URL op de achtergrond. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om commando\'s naar uw homeAutomation te sturen.</string>
<string name="automaticUpdateCheck">Controleer op updates</string>
<string name="automaticUpdateCheckSummary">Geldt alleen voor APK versie.</string>
<string name="updateAvailable">Er is een nieuwe update beschikbaar. Wilt u de browser openen om deze te downloaden?</string>
<string name="locationFound">Locatie gevonden. De voorgestelde minimum radius voor locaties is %1$d m.</string>
<string name="locationFoundInaccurate">Alleen een locatie met een beperkte nauwkeurigheid kon worden gevonden. Het werkt misschien niet betrouwbaar. De voorgestelde minimale straal voor locaties is %1$d.</string>
<string name="clone">kloon</string>
<string name="noLocationCouldBeFound">Er kon geen positie worden gevonden na een time-out van %1$s seconden.</string>
<string name="pleaseGiveBgLocation">Ga in het volgende scherm naar machtigingen, dan naar locatie. Selecteer daar "Sta alle tijden toe" om Automation toe te staan uw locatie op de achtergrond te bepalen.</string>
<string name="vibrate">Tril</string>
<string name="test">Test</string>
<string name="VibrateExplanation">Voer een trilduur in, gevolgd door een komma, en vervolgens een pauze duur. U kunt zoveel trillingen aaneenkoppelen als u wilt. Scheid ze weer door komma\'s. Bijv. het patroon 100,500,500,1000,100 zal 100 trillen, 500 wachten, 500 trillen, 1000 wachten, 100 ms trillen. Als je denkt dat een trilling wegvalt, probeer dan de pauze ervoor te vergroten.</string>
<string name="pleaseEnterValidVibrationPattern">Voer a.u.b. een geldig trilpatroon in.</string>
<string name="newsOptIn">Wilt u (alleen belangrijk) nieuws over deze app op het hoofdscherm ontvangen? Deze worden gedownload van de website van de ontwikkelaar. Er komt geen opdringerige melding, alleen een tekst op het hoofdscherm als u de app opent.</string>
<string name="top">boven</string>
<string name="bottom">onder</string>
<string name="tabsPlacement">Positie van tabbalk</string>
<string name="tabsPlacementSummary">Kies waar de tabbladenbalk geplaatst moet worden.</string>
<string name="wifiApi30">Omdat Google weer een ander deel van Android verpest heeft, kunnen vanaf API 30 alleen de op dat moment zichtbare Wifi netwerken worden weergegeven. Niet alle Wifi netwerken die uw apparaat kent.</string>
<string name="smsDialogNotice">Als u niet eerder een verzend-sms actie in dit programma hebt gebruikt, kan Android een extra bevestigingsdialoog tonen, waarin u wordt gevraagd om het verzenden van berichten toe te staan. U moet het vakje "altijd toestaan" aanvinken en bevestigen als u wilt dat deze actie op de achtergrond werkt. Het wordt aangeraden om deze regel eenmaal handmatig uit te voeren.</string>
<string name="silentTriggersDnd">OPMERKING: De stille modus triggert vaak Do-Not-Disturb op nieuwere apparaten. Als dat op jouw apparaat gebeurt, raad ik aan om in plaats daarvan de normale modus te gebruiken en alle volumes naar nul te verlagen.</string>
<string name="tones">Tonen</string>
<string name="miscellaneous">Varia</string>
<string name="dnd">Niet-storen</string>
<string name="dndOff">Niet-storen uit</string>
<string name="dndPriority">Laat meldingen met prioriteit door</string>
<string name="dndAlarms">Laat Alarmen door</string>
<string name="dndNothing">Niets doorlaten</string>
<string name="dndRemarks">Fijnafstelling (zoals telefoongesprekken toestaan, specifieke nummers kiezen, etc.) kan alleen via de instellingen van het systeem.</string>
<string name="permissionsRequiredNotAvailable">Uw regels vereisten permissies die niet kunnen worden opgevraagd vanuit deze geïnstalleerde smaak van Automation.</string>
<string name="automationNotificationsIgnored">Als u niet kiest voor een specifieke app, maar kiest voor "Elke app" zullen meldingen van Automation genegeerd worden om lussen te voorkomen.</string>
<string name="repeatEveryXseconds">Herhaal elke x seconden</string>
<string name="repeatEveryXsecondsWithVariable">Herhaal elke %1$s seconden</string>
<string name="enterRepetitionTime">Je moet een positieve niet-decimale waarde invoeren voor de herhalingstijd.</string>
<string name="elementSkipped">Een element van het configuratiebestand kon niet worden gelezen. Mogelijk is het bestand gemaakt in een nieuwere programmaversie.</string>
<string name="donate">Doneren</string>
</resources>